Oficinas Centrales

C/ Antoni Marquès Marquès, 22 – ppal. 1a
07003 Palma – Illes Balears
Tel: 971754047 – 971756820 – 609108721
Fax: 971294054

 


Sinatra

Av. Jaume III, 12
07012 Palma – Illes Balears
Tel: 971715188

 


Ses Estacions des Tren Cafè

Plaça d’Espanya, 6
(Al costat estació Intermodal)
07002 Palma – Illes Balears
Tel: 971290918

 


 

Ses Estacions des Tren Cafè

Av. Salvador Joan, s.n.
(estació del tren de Manacor)
07500 Manacor – Illes Balears
Tel. 971843498